Završena trafostanica Sokobanja

Decembra meseca 2016. godine Energomontaža je završila u roku radove na izgradnji, instalaciji i puštanju u rad, i predala investitoru ODS EPS Distribuciji na korišćenje trafostanicu 110/35/10 kV Sokobanja. Ovim projektom je osposobljena još jedna nova 110/35/10 kV. Celokupna izgradnja je trajala 7 meseci.

Trafostanica je prolazna, sa izvodom za priključenje na mrežu 110kV po principu „ulaz-izlaz“, opremljena energetskim transformatorom. Postrojenje 110kV je izvedeno klasično za spoljnu mrežu sa „H“ šemom. Postrojenja 35 i 10 kV su smeštena u komandno pogonskoj zgradi. Trafostanica je stalna, bez posade i daljinski upravljena.

Završetkom ovih radova TS se može priključiti na postojeći DV 110 kV koji radi od 35 kV Aleksinac – Sokobanja. Preduslov za priključenje DV 110 kV TS Aleksinac – TS Sokobanja na prenosni sistem je rekonstrukcija postrojenja 110 kV u TS Aleksinac.