Završena prva trafostanica u Bosni i Hercegovini

Završetkom radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/20kV Novi Grad marta 2017.god. Energomontaža je opravdala poverenje  investitora “Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka.

U TS je instalirana najmodernija oprema renomiranih svetskih proizvođača. Urađeno je potpuno novo dalekovodno i trafopolje 110 kV uz rekonstrukciju postojećih. Takođe je ugrađen je novi 110/20kV transformator instalacione snage 20 MVA obezbedivši 100% rezerve distributivne mreše.  Rekonstruisana je relejna zaštita i upravljanje čime je TS osposobljena za daljinsko upravljanje.

U građevinskom smislu izgrađeno je novo i rekonstruisano postojeće dalekovodno i trafo polje, urađeni novi kablovski kanali, nove transportne staze, zamenjena postojeća ograda i rekonstruisana komandno pogonska zgrada.

Ovim projektom obezbeđena je stabilnost napajanja konzuma i mogućnost povezivanja TS na novi dalekovod DV 110kV Novi Grad - Kostajnica što bi omogućilo dvostrano napajanje TS Novi Grad.

Poseban izazov predstavljalo je to što trafostanica nije bila u beznaponskom stanju, već sa  kontinuiranim napajanjem konzuma.