Vesti
17.03.15

Energomontaža je tokom februara meseca uspešno prošla kvalifikacije kod slovenačkog sistem operatora prenosnog elektroenergetskog sistema ELES d.o.o.

14.03.15

Energomontaža nastavlja radove na otklanjanju posledica nevremena u Sloveniji.

14.01.15

Sa javnim preduzećem- Elektromreža Srbije, ugovoreno je izvodjenje radova na sanaciji oštećenih delova dalekovoda usled posledica elementarne nepogode.

10.01.15

Energomontaža i u 2015.godini nastavlja saradnju sa kompanijom Telenor,  na izgradnji više optičkih trasa širom Srbije.  Ugovor je po principu “ključ u ruke” a realizacija će trajati do kraja 2015...

28.12.14

Okončani su radovi po ugovoru za izgradnju TS Bitola 3 i Bitola 4 za makedonskog operatera MEPSO, kao  i 110 kV vodova koji ih povezuju.

Pages