Vesti
12.05.15

U aprilu, pokrenuta je prva mašina u sklopu sanacije potopljene rudarske mehanizacije u Kolubari posle prošlogodišnjih majskih poplava.

08.04.15

Ponuda Energomontaže bila je najpovoljnija na tenderu Kompanije Elektroprijenos BiH, AD Banja Luka, za sanaciju dalekovoda 400 kV, Buk Bijela- Sarajevo 20. Posao obuhvata nabavku materijala,...

17.03.15

Energomontaža je tokom februara meseca uspešno prošla kvalifikacije kod slovenačkog sistem operatora prenosnog elektroenergetskog sistema ELES d.o.o.

14.03.15

Energomontaža nastavlja radove na otklanjanju posledica nevremena u Sloveniji.

Pages