Vesti
27.10.15

Energomontaža i  slovenački ESOTECH d.d. Velenje potpisali su ugovor sa investitorom Elektro Gorenjska d.d.

24.10.15

Energomontaža je pobedila na tenderu za Rekonstrukciju DV 110 kV HE Vrla 1 – HE Vrla 2 ukupne dužine 3,6 km i rekonstrukciju DV 110 kV HE Vrla 2 – HE Vrla 3 ukupne dužine 8,2 km.

17.10.15

Uspešno završeni radovi za RB Kolubara na odlagaču ARS 1400 na kopu Tamnava-istočno polje.

15.10.15

Energomontaža je uspešno  realizovala ugovoreni projekat  sa kompanijom Elektroprijenos BIH- AD Banja Luka, za sanaciju 400kV dalekovoda, Buk Bijela- Sarajevo 20.

14.10.15

POZIV ZA PRVU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "ENERGOMONTAŽA"AD BEOGRAD

Preuzmi

Pages