Vesti
24.10.15

Energomontaža je pobedila na tenderu za Rekonstrukciju DV 110 kV HE Vrla 1 – HE Vrla 2 ukupne dužine 3,6 km i rekonstrukciju DV 110 kV HE Vrla 2 – HE Vrla 3 ukupne dužine 8,2 km.

17.10.15

Uspešno završeni radovi za RB Kolubara na odlagaču ARS 1400 na kopu Tamnava-istočno polje.

15.10.15

Energomontaža je uspešno  realizovala ugovoreni projekat  sa kompanijom Elektroprijenos BIH- AD Banja Luka, za sanaciju 400kV dalekovoda, Buk Bijela- Sarajevo 20.

14.10.15

POZIV ZA PRVU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "ENERGOMONTAŽA"AD BEOGRAD

Preuzmi

10.10.15

Energomontaža AD je potpisala ugovor sa Crnogorskom kompanijom Ramel d.o.o., za izgradnju 110kv dalekovoda, za “Privremeno napajanje za izgradnju autoputa Bar – Bojare, dionica Smokovac –...

Pages