Vesti
15.04.16

Ugovoreno je izmeštanje 400kV dalekovoda na lokaciji izgradnje buduće robne kuće IKEA.

31.03.16

Projektom se predviđa izgradnja nove kablovske mreže 10 kV (dva kablovska voda 10 kV) od TS 110/10 kV “Beograd 33 (Kaluđerica)” do buduće TS 10/0,4 kV za napajanje električnom energijom robne kuće...

08.02.16

            U novembru 2015. godine, puštena je u rad interkonekcija između Srbije i Makedonije – 400kV dalekovod između Vranja i Štipa.

Pages