Vesti
28.09.16

Još jedan u nizu poduhvata Energomontaže a.d. na polju izvodjenja elektroenergetske infrastrukture postignut je u dogovoru sa ‘’EPS Distribucijom’’ jula meseca ove godine.

28.09.16

Radovi  na izmeštanju 400kV dalekovoda za potrebe izgradnje buduće robne kuće IKEA uspešno su privedeni kraju u ugovorenom roku. Završetkom ovih radova 15.07.2016.

22.09.16

Preduzeće za puteve Požarevac d.o.o. je izabralo Energomontažu a.d.

07.07.16

Energomontaža je na tenderu raspisanom od strane JP ELEKTROMREŽA SRBIJE, odabrana kao najpovoljniji ponuđač za posao -Izvodjenja radova na rekonstrukciji DV 110 kV br.

06.06.16

Krajem aprila meseca završen je tender za glavnog izvodjaca radova na dalekovodu 110kV .br 104/2 Beograd 5- Beograd 32, za prelazak preko reke Save, na kojem je ponuda kompanije Energomontaža...

Pages