Vesti
22.09.16

Preduzeće za puteve Požarevac d.o.o. je izabralo Energomontažu a.d.

07.07.16

Energomontaža je na tenderu raspisanom od strane JP ELEKTROMREŽA SRBIJE, odabrana kao najpovoljniji ponuđač za posao -Izvodjenja radova na rekonstrukciji DV 110 kV br.

06.06.16

Krajem aprila meseca završen je tender za glavnog izvodjaca radova na dalekovodu 110kV .br 104/2 Beograd 5- Beograd 32, za prelazak preko reke Save, na kojem je ponuda kompanije Energomontaža...

15.04.16

Ugovoreno je izmeštanje 400kV dalekovoda na lokaciji izgradnje buduće robne kuće IKEA.

31.03.16

Projektom se predviđa izgradnja nove kablovske mreže 10 kV (dva kablovska voda 10 kV) od TS 110/10 kV “Beograd 33 (Kaluđerica)” do buduće TS 10/0,4 kV za napajanje električnom energijom robne kuće...

Pages