Vesti
06.06.17

Krajem prošle godine Energomontaža je završila još jedan od velikih projekata i predala investitoru ODS EPS Distribuciji na korišćenje trafostanicu 110/35/10 kV „Niš 15” Doljevac.  

28.09.16

Još jedan u nizu poduhvata Energomontaže a.d. na polju izvodjenja elektroenergetske infrastrukture postignut je u dogovoru sa ‘’EPS Distribucijom’’ jula meseca ove godine.

28.09.16

Radovi  na izmeštanju 400kV dalekovoda za potrebe izgradnje buduće robne kuće IKEA uspešno su privedeni kraju u ugovorenom roku. Završetkom ovih radova 15.07.2016.

Pages