Ugradnja OPGW kabla sa pratećom opremom na teritoriji Republike Srbije, Srbija

Za investitora Elektroprivredu Srbije instalirali smo OPGW kabl sa odgovarajućom opremom, izradili potrebnu dokumentaciju i uradili testiranje na dalekovodu naponskog nivoa 110kV i 220kV u dužini od preko 2000km.