Ugovoreni radovi na prelazu preko reke Save

Krajem aprila meseca završen je tender za glavnog izvodjaca radova na dalekovodu 110kV .br 104/2 Beograd 5- Beograd 32, za prelazak preko reke Save, na kojem je ponuda kompanije Energomontaža izabrana kao najbolja.

Projekat rekonstrukcije DV br. 104/2 Beograd 5- Beograd 32, obuhvata kompletnu zamenu provodnika i pripadajuće opreme, kao i sanaciju temelja i uzemljenja postojećih stubova. Kompleksnost posla čini kratak rok za izvođenje radova (po planu JP EMS- dalekovod će biti isključen maksimalno 12 dana), obaveza izvođača da se na kraju svakog radnog dana dalekovod vraća pod napon, kao i radovi preko Save, koji obihvataju i regulaciju rečnog saobraćaja.