Renovacije mreže, Telenor, Srbija

Za kompaniju Telenor Srbija, kao glavni izvđač radova kompaniji Huawei, uspešno smo završili zamenu postojeće opreme. Ovaj komplikovani projekat je bio preduslov za lansiranje pametne mreže ovog operatera koja će u budućnosti lako prerasti u mrežu ćetvrte generacije tzv. LTE. Ovaj jednogodišnji posao podrazumevao je: projektovanje, građevinske radove, zamenu opreme sa kratkim vremenom prekida kao i napredne servise poput Radio optimizacije, Drive testova i OMC servisa.