Renovacije mreže Telekom, Srbija

Već dvanaest godina traje saradnja naše kompanije i najvećeg telekom operatera u regionu. U kratkom vremenskom periodu uz angažovanje velikih resursa izveli smo zamenu opeme na više od 150 lokacija i to u ime Švedskog Ericsson-a. Time je završen i sedmi projekat renovacije mreže u regionu (Telenor Crna Gora, Telenor Mađarska, Telenor Srbija, Makedonski telekom, VIP operater Makedonija, Crnogorski telekom, Telekom Srbija) u kome smo učestvovali. Većina ovih projekata je rađena po sistemu "ključ u ruke".