Radovi na očuvanju životne sredine

Energomontaža d.o.o. je uspešno realizovala Ugovor i izvela radove na rušenju armiranobetonskih i metalnih dalekovodnih stubova u vlasništvu Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“.

Tokom realizacije je uklonjeno ukupno 36 napuštenih dalekovodnih stubova, odnosno 31 armirano betonskih i 5 metalnih dalekovodnih stubova i to na lokacijama više pogona EMS-a: Bor, Kruševac, Beograd i Valjevo.

Cilj realizacije je bilo uklanjanje napuštenih dalekovodnih stubova, podignutih pre više od 40 godina, koji su usled dotrajalosti i pretnje od urušavanja predstavljali potencijalnu opasnost za stanovnike i objekte u neposrednoj blizini.

Kao primer društveno odgovorne kompanije kojoj težimo, navodimo situaciju sa kojom smo se suočili tokom priprema za rušenje jednog od stubova u Šapcu. Prilikom pripremnih radova za rušenje stuba broj 3 na DV 119, primetili smo na vrhu stuba gnezdo bele rode (lat. Ciconia ciconia), strogo zaštićene divlje vrste na osnovu Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta. Na naš predlog, investitor AD EMS se složio da se stub ne ruši već da se umesto planiranog izabere drugi za šta smo dobili zahvalnost Zavoda za zaštitu prirode Srbije na inicijativi i razumevanju za očuvanje gnezdilišta belih roda na navedenoj lokaciji.