Projekat digitalizacije televizije, Srbija

Kao član konzorcijuma dobili smo projekat sanacije i izgradnje infrastructure javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, a za predstojeći projekat digitalizacije televizije u Srbiji. To je podrazumevalo: građevinske radove, sanaciju energetske mreže na objektima uz sanaciju i izgradnju novih trafostanica, sanaciju sistema rezervnog napajanja, sanaciju objekata kao i izgradnju novih stubova poput stuba na Jastrebcu višeg od 120 metara, na 13 lokacija na veoma nepristupačnim terenima.