Proizvodi i usluge

Tokom svog razvojnog puta, Energomontaža je proširila delokrug svojih aktivnosti u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i tako postao moderna kompanija specijalizovana za izvršavanje ugovora po sistemu "ključ u ruke" i to u više segmenata.

Danas nudimo široki spektar proizvoda i usluga u raznim oblastima industrije i po tome smo jedinstveni ne samo u regionu, nego i šire.

Kvalitet naših proizvoda i usluga, logistika kao i strogo definisana funkcija svakog učesnika u radu su obezbeđeni u skladu sa ISO 14001 i ISO 18001 standardima. Poštovanje ovih standarda je rezultiralo značajnim povećanjem obima posla i produktivnosti, kao i postizanju našeg krajnjeg cilja, a to je dobijanje odličnih kritika našeg rada od strane poslovnih partnera.

Energomontaža danas pokriva sve segmente telekomunikacionih i energetskih poslova:

- Planiranje mreže i njena optimizacija
- Akvizicija i pravna regulativa
- Projektovanje
- Izgradnja
- Instalacija
- Održavanje

ENERGETSKI SISTEMI

Izgradnja dalekovoda predstavlja jedan od tehnički najsloženijih poslova iz delatnosti našeg preduzeća. U toku svog višedecenijskog rada Energomontaža je izrasla u vodeće preduzeće za projektovanje, izgradnju i nadzor energetskih postrojenja od 0.4 do 400 kV na području Srbije. Tokom svog postojanja izgradila je kilometre i kilometre 0.4, 10, 20, 35, 110, 220 i 400 KV dalekovoda svih tipova i to po sistemu ,,ključ u гuke”.

Osim toga, glavne aktivnosti vezane za ovaj deo našeg poslovanja su;
- projektovanje, izgradnja i remont razvodnih postrojenja do 400kV;
- projektovanje, izgradnja i remont razvodnih postrojenja za železnicu 110/25kV;
- projektovanje, izgradnja i remont trafostanica do 220kV;
- elektrifikacija novih železničkih pruga i zamena opreme pri održavanju postojeće kontaktne mreže;
- javna i reflektorska rasveta ulica, sportskih i industrijskih objekata;
- elektroinstalacije i motorni razvodi u fabričkim halama;
- instalacije stambeno-poslovnih objekata (energetski deo i strukturne mreže); 
- gromobranska zaštita svih vrsta objekata

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

Energomontaža se bavi projektovanjem i izvođenjem najkompleksnijih rešenja na polju telekomunikacija i to na:

- Optičkim transportnim mrežama
- Telefonskim mrežama za fiksnu telefoniju
- Širokopojasnim koaksijalnim mrežama
- Mrežama mobilnih operatera
- Korporativnim mrežama

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE)

Kako se čovečanstvo u dobu opšte krize, globalnog zagrevanja, zagađenja okoline i nedostatka energije, okrenulo održivom razvoju i “zelenoj” filozofiji življenja, tako se i naša kompanija prilagodila i usvojila te društvene tokove. Dugogodišnjim uspešnim radom, kao društveno odgovorna firma, sazreli smo do trenutka kada smo svoje poslovanje prirodno proširili na oblast Obnovljivih Izvora Energije, (OIE). Posvećenim radom, analizirajući tržište, svetska i lokalna kretanja i sagledavanjem svih činilaca u oblasti OIE, odlučili smo da započnemo projekte u oblasti Energija vetra i Energija sunca, početkom 2011. Danas, koristeći sopstvene resurse i u saradnji sa renomiranim i sertifikovanim svetskim kompanijama, realizujemo dva projekta. Jedan iz oblasti energije vetra, (~40MW), u istočnoj Srbiji i drugi iz oblasti energije sunca, (~1MW), na jugu Srbije. Ubeđeni smo, da učestvujući i radeći u oblasti OIE, najbolje doprinosimo boljoj budućnosti, kako nas samih, tako i budućnosti naših potomaka, jer “mi ne nasleđujemo zemlju naših predaka već je pozajmljujemo od naše dece”.

SISTEMI OSVETLJENJA

Kompanija ima iskusni inžinjerski kadar koji projektuje i izvodi radove vezane za osvetljenje i održavanje svih sistema, čak i pod jako teškim uslovima. Radimo i javno i reflektorsko osvetljenje sledećih objekata:

- Ulica,
- Puteva,
- Sportskih objekata,
- Industrijskih objekata,
- Stambenih objekata.

PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA

"Energomontaža" je razvila industrijsku proizvodnju metalnih konstrukcija i opreme za različite svrhe. Koristeći najnoviju opremu za obradu metalnih profila i limova, u mogućnosti smo da odgovorimo na sve zahteva kupca vezane za kvalitet, kvantitet i rokove, nezavisno od veličine porudžbine. Mi proizvodimo:

- Opremau za električna postrojenja
- Čelične rešetkaste konstrukcije
- Razne vrste čeličnih antenskih sistema za radio, televiziju i mobilnu telefoniju
- Saobraćajne i železničke stubove za signalizaciju
- Javnu rasvetu
- Limene razvodne kutije
- Opremu za telekomunikaciona postrojenja
- Čelične konstrukcije za snabdevanje železničke mreže strujom
- Metalne konstrukcije i bravarski proizvodi za izgradnju
- Specijalne objekte za sušenje voća, povrća i biljaka
- Tezge za trgovinu
- Metalne kontejnere

Proizvodi i usluge
ENERGETSKI SISTEMI
TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE)
SISTEMI OSVETLJENJA
PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA