Pristupna mreža MSAN Vranje, Srbija

Za potrebe Telekom-a Srbije izgradili smo distributivnu i razvodnu telefonsku mrežu na područiju Vranja. Položeno 21km distributivnih i 80km razvodnih kablova različitog kapaciteta sa svim potrebnim merenjima i izradom tehničke dokumentacije.