Pasivne optičke mreže-nova sfera poslovanja

Prateći svetski trend u oblasti razvoja pasivne optičke mreže (PON) kao osnove brzog interneta i integrisanih usluga, Energomontaža je pokrenula i taj segment poslovanja u toku 2016 godine postavši ovlašćeni distributer ‘’FiberHome Technologies Group’’, jedne od najvećih kompanija u svetu na polju aktivnih i pasivnih optičkih komponenti.
Koristeći proizvode pomenute kompanije, odrađen je pilot projekat ‘’ FTTH-Fiber to the home’’ za Telekom Srbije u kome je preko optičke pasivne mreže omogućena integrisana usluga fiksne telefonije, brzog interneta i kablovske televizije .