Optički kabl Pančevo - Vršac, Srbija

Za potrebe Telekom-a Srbija, položili smo i pustili u rad magistralni optički kabl dužine 72km kapaciteta 120 optičkih vlakana. Ovim projektom povezana su dva jaka industrijska centra Vojvodine.