Optički kabl Novi Pazar – Sjenica – Prijepolje, Srbija

Za potrebe Telekom-a Srbija, položili smo i pustili u rad magistralni optički kabl dužine 108 km kapaciteta 30 optičkih vlakana. Ovim projektom povezan je tehnički i telekomunikaciono najzaostaliji deo Srbije sa ostatkom zemlje i omogućeno je stanovništvu te regije da u punom smislu koristi modernu IT i telekomunikacionu opremu.