Optički kabl Niš - Zaječar, Srbija

Za potrebe Telekom-a Srbija, položili smo i pustili u rad magistralni optički kabl dužine 105km kapaciteta 144 optička vlakna. Ovim projektom povezan je istočni deo Srbije sa velikim regionalnim centrom u Nišu, i omogućeno je stanovništvu te regije da u punom smislu koristi modernu IT i telekomunikacionu opremu.