Optički kabl na relaciji Supovac - Brzi brod, Niš, Srbija

Za potrebe mobilnog operatera Telenor-a Srbija, položili smo i pustili u rad optički kabl duzine 27km kapaciteta 96 optičkih vlakana i to po sistemu "ključ u ruke".