Napajanje juga Srbije

Još jedan u nizu poduhvata Energomontaže a.d. na polju izvodjenja elektroenergetske infrastrukture postignut je u dogovoru sa ‘’EPS Distribucijom’’ jula meseca ove godine. Projekat obuhvata izgradnju trafostanica TS 35/10kV ‘’Bancarevo’’ i ‘’Grdelica-nova’’ snaga 2x4MVA i 2x8MVA. Buduće trafostanice napajaće električnom energijom objekte uz koridor X.

 

Realizacija ugovorenih obaveza po sistemu ‘ključ u ruke’ predviđena je do kraja sledeće godine.