Izgradnja i pokretanja Trafostanice 110/20/6 kV za potrebe napajanja industrijskog Kompleksa topionice u Sremskoj Mitrovici, Srbija

Za potrebe topionice "Sirmium Steel" izgradili smo priključni dalekovod naponskog nivoa 110kV, izgradili i pustili u rad trafostanicu 110/20/6 kV kao i niskonaponsku razvodnu mrežu za potrebe celog industrijskog kompleksa.