Izgradnja 400kV Dalekovoda od Trafostanice Niš 2 do Trafostanice Leskovac 2, Srbija

Za potrebe Elekromreža Srbije uradili smo nabavku, isporuku opreme, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova sa funkcionalnim ispitivanjem opreme i puštanjem u rad dalekovoda naponskog nivoa 400kv u dužini od 41km.