Instalacija i održavanje javnog osvetljenja i elektroenergetskih postrojenja na državnim auto putevima, Srbija

Za državnu kompaniju "Putevi Srbije" jos od 2005. godine pa do danas radimo održavanje i rekonstrukciju javnog osvetljenja i elektroenergetskih postrojenja na najvećem delu mreže auto puteva i magistralnih puteva u Srbiji (preko 1000 km).