Dalekovod 2x110kV Trafostanica Bitola 3 - Trafostanica Bitola 4 sa rekonstrukcijom Trafostanica Bitola 2, 3, 4, Makedonija

Za potrebe MEPSO Makedonija uradili smo isporuku opreme i izgradnju dalekovoda 2x110kV u dužini od 20km uz istovremenu izgradnju 2x110kV kablovskog voda u dužini od 1km i rekonstrukcijom tri postojeće trafostanice (Bitola 2, 3, 4)