No front page content has been created yet.

Vesti

Završetkom radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/20kV Novi Grad marta 2017.god. Energomontaža je opravdala poverenje  investitora “Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka.

U TS je instalirana najmodernija oprema... »»»

Prateći svetski trend u oblasti razvoja pasivne optičke mreže (PON) kao osnove brzog interneta i integrisanih usluga, Energomontaža je pokrenula i taj segment poslovanja u toku 2016 godine postavši ovlašćeni distributer ‘’FiberHome... »»»

U okviru poslovanja iz oblasti Obnovljivih izvora Energije (OIE), nastavljena je uspešna četvorogodišnja kampanja procene energetskog potencijala vetra ‘’Wind Energy Site Assessment“ u istočnoj Srbiji. Zahvaljujući saradnji sa... »»»